Handelsbetingelser

Rettigheder og beskyttelse af materialer

 

Fortolighed

Alle oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af hjememside er fortrolige og må ikke videre gives til trejdepart. Norsite er forpligtiget til at behandle kundens oplysninger fortroligt. Efter aftalens ophør gælder fortroligheden stadig

 

Serviceabonnement hos Norsite

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til 12 måneders abonnement periode hos Norsite med 2 måneders prøveperiode. Kunden kan altså indenfor de to første måneder opsige abonnementet straks. Opsiges aftalen ikke mellem kunden og Norsite, vil aftalen automatisk blive forlænget med en ny abonnementsperiode på 12 måneder.

 

Der er  mulighed for straks opsigelse af abonnement, ved betaling af 50 % af de resterende gældende måneder.

 

 

© 2020 Copyright norsite ApS - CVR-nr. 41368799